Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Vestfold

Jarlsberg prosti

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-445/O/Ob/L0001)

1704 - 1738

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-445/O/Ob/L0002)

1740 - 1790

register

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-445/O/Ob/L0003)

1791 - 1808