Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 2 kilder:Vestfold

Larvik prosti

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-447/O/Ob/L0001)

1688 - 1710

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-447/O/Ob/L0002)

1742 - 1801

register