Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 20 kilder:Vestfold

Larvik sorenskriveri

Skiftekort

1666 - 1720

Skifteprotokoll 1 (Hda 0001)

31.05.1666 - 11.04.1677

register

Skifteprotokoll 2 (Hda 0002)

30.04.1677 - 14.11.1688

register

Skifteprotokoll 3 (Hda 0003)

19.10.1689 - 03.12.1692

register

Skifteprotokoll 4 (Hda 0004)

10.02.1693 - 18.10.1699

register

Skifteprotokoll 5 (Hda 0005)

10.08.1701 - 12.06.1710

register

Skifteprotokoll 6 (Hda 0006)

01.07.1710 - 08.06.1720

register

Skifteprotokoll 7 (Hda 0007)

11.06.1720 - 26.03.1729

register

Skifteprotokoll 8 (Hda 0008)

19.01.1734 - 05.07.1738

register

Skifteprotokoll 9 (Hda 0009)

19.07.1738 - 07.12.1742

register

Skifteprotokoll 10 (Hda 0010)

06.12.1742 - 19.09.1752

Skifteprotokoll 11 (Hda 0011)

19.09.1752 - 06.04.1763

Skifteprotokoll 12 (Hda 0012)

1763 - 03.07.1784

Skifteprotokoll 13 (Hda 0013)

21.07.1784 - 04.09.1793

register

Skifteprotokoll 14 (Hda 0014)

04.09.1793 - 29.11.1808

register

Skifteprotokoll 15 (Hda 0015)

29.11.1808 - 14.01.1811

register

Skifteprotokoll 19 (Hda 0019)

26.08.1823 - 09.05.1831

register

Skifteprotokoll 20 (Hda 0020)

18.06.1831 - 12.09.1834

Skifteutlodningsprotokoll 1 (Hdd 0001)

12.09.1834 - 04.08.1842

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (Hdd 0002)

06.09.1842 - 02.06.1851

register