Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 16 kilder:Vestfold

Nordre Jarlsberg sorenskriveri

Skiftekort

1679 - 1820

Skifteregister 15 (Hc 0016)

1679 - 1839

register

Skifteprotokoll 1 (Hc 0001)

17.10.1679 - 15.02.1687

register

Skifteprotokoll 2 (Hc 0002)

21.12.1686 - 15.04.1690

register

Skifteprotokoll 3 (Hc 0003)

19.04.1690 - 07.11.1695

register

Skifteprotokoll 4 (Hc 0004)

15.01.1696 - 12.11.1701

register

Skifteprotokoll 5 (Hc 0005)

30.01.1702 - 03.04.1709

register

Skifteprotokoll 6 (Hc 0006)

04.04.1709 - 30.09.1717

Skifteprotokoll 7 (Hc 0007)

23.03.1718 - 07.11.1724

register

Skifteprotokoll 8 (Hc 0008)

09.02.1745 - 15.07.1752

Skifteprotokoll 9 (Hc 0009)

19.12.1752 - 07.12.1761

Skifteprotokoll 10 (Hc 0010)

07.12.1761 - 28.06.1773

register

Skifteprotokoll 11 (Hc 0011)

27.09.1773 - 07.11.1783

Skifteprotokoll 12 (Hc 0012)

02.10.1783 - 14.12.1793

Skifteprotokoll 13 (Hc 0013-14)

18.12.1793 - 29.09.1819

Skifteprotokoll 14 (Hc 0015)

11.12.1820 - 29.06.1839