Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 22 kilder:Vestfold

Søndre Jarlsberg sorenskriveri

Skiftekort

1700 - 1755

Skifteregister 19 (Hba 0019)

1700 - 1808

register

Skifteregister 20 (Hba 0020)

1808 - 1837

register

Skifteprotokoll 1 (Hba 0001.A-B)

06.08.1700 - 20.09.1715

register

Skifteprotokoll 2 (Hba 0002)

01.04.1715 - 04.12.1715

register

Skifteprotokoll 3 (Hba 0003)

03.05.1716 - 04.12.1716

register

Skifteprotokoll 4 (Hba 0004)

30.01.1725 - 08.07.1727

register

Skifteprotokoll 5 (Hba 0005)

26.10.1730 - 23.07.1738

register

Skifteprotokoll 6 (Hba 0006)

23.07.1738 - 05.10.1746

register

Skifteprotokoll 7 (Hba 0007)

06.10.1746 - 17.09.1755

register

Skifteprotokoll 8 (Hba 0008)

08.09.1755 - 26.08.1761

Skifteprotokoll 9 (Hba 0009)

27.08.1761 - 09.10.1766

Skifteprotokoll 10 (Hba 0010)

09.02.1778 - 28.11.1787

Skifteprotokoll 11 (Hba 0011)

28.11.1787 - 15.01.1793

Skifteprotokoll 12 (Hba 0012)

15.01.1793 - 08.04.1802

register

Skifteprotokoll 13 (Hba 0013)

08.04.1802 - 19.09.1808

Skifteprotokoll 14 (Hba 0014)

29.09.1808 - 21.12.1813

Skifteprotokoll 15 (Hba 0015)

28.12.1813 - 24.04.1817

Skifteprotokoll 16 (Hba 0016)

17.01.1817 - 30.06.1820

Skifteprotokoll 17 (Hba 0017)

21.08.1820 - 28.12.1826

Skifteutlodningsprotokoll 1 (Hbd 0001)

12.12.1826 - 20.01.1837

Skifteutlodningsprotokoll 2 (Hbd 0002)

21.01.1837 - 18.11.1848