Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 8 kilder:Vestfold

Tønsberg byfogd

Skifteprotokoll 5 (Hb 0005) – Holmestrand

26.02.1783 - 01.12.1809

database

Skifteprotokoll 1 (Hb 0001)

05.06.1696 - 25.04.1710

register

database

Skifteprotokoll 2 (Hb 0002)

29.01.1720 - 19.12.1744

register

database

Skifteprotokoll 3 (Hb 0003)

27.11.1745 - 18.01.1765

register

database

Skifteprotokoll 4 (Hb 0004)

24.05.1775 - 18.11.1801

database

Skifteprotokoll 7 (Hb 0007)

12.12.1817 - 05.06.1832

register

Skifteprotokoll 6 (Hb 0006)

18.11.1801 - 03.12.1817

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (Hc 0001)

09.07.1832 - 15.12.1848

register