Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 11 kilder:Telemark

Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri

Skiftekort (SAKO/A-213/H)

1668 - 1719

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-213/H/Hb/Hba/L0001)

1668 - 1684

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-213/H/Hb/Hba/L0002)

10.01.1694 - 31.10.1697

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-213/H/Hb/Hba/L0003)

02.11.1697 - 09.10.1700

register

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-213/H/Hb/Hba/L0004)

11.10.1700 - 02.08.1703

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-213/H/Hb/Hba/L0005)

06.08.1704 - 05.04.1713

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-213/H/Hb/Hba/L0006)

06.04.1713 - 06.04.1714

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAKO/A-213/H) – Hjartdal

14.08.1849 - 15.12.1863

Skifteregistreringsprotokoll 3 (SAKO/A-213/H) – Seljord

21.08.1849 - 02.06.1866

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAKO/A-213/H) – Tinn

29.10.1849 - 24.04.1865

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAKO/A-213/H/Hb/Hbb/L0002)

20.02.1834 - 10.07.1845