Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 2 kilder:Telemark

Øvre Telemark prosti

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-441/O/Ob/L0001)

1707 - 1747

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-441/O/Ob/L0002)

1753 - 1817