Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 29 kilder:Telemark

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri

Skiftekort

1689 - 1821

Skifteprotokoll 4 (Haa 0004)

14.11.1722 - 00.12.1734

Skifteprotokoll 5 (Haa 0005)

19.02.1735 - 09.09.1740

Skifteprotokoll 6 (Haa 0006)

12.09.1740 - 21.11.1743

Skifteprotokoll 7 (Haa 0007)

18.11.1743 - 07.11.1750

Skifteprotokoll 8 (Haa 0008)

09.11.1750 - 06.12.1751

Skifteprotokoll 9 (Haa 0009)

11.02.1752 - 31.05.1759

Skifteprotokoll 10 (Haa 0010)

15.06.1759 - 28.11.1768

register

Skifteprotokoll 11 (Haa 0011)

29.11.1768 - 10.04.1776

register

Skifteprotokoll 12 (Haa 0012)

10.04.1776 - 20.11.1781

register

Skifteprotokoll 13 (Haa 0013)

22.11.1781 - 07.02.1784

Skifteprotokoll 14 (Haa 0014)

18.10.1784 - 08.04.1790

Skifteprotokoll 15 (Haa 0015)

16.02.1790 - 31.05.1794

Skifteprotokoll 16 (Haa 0016)

30.04.1794 - 06.02.1798

Skifteprotokoll 17 (Haa 0017)

16.03.1798 - 14.11.1800

Skifteprotokoll 18 (Haa 0018)

11.12.1800 - 12.08.1803

Skifteprotokoll 19 (Haa 0019)

16.08.1803 - 05.02.1810

Skifteprotokoll 20 (Haa 0020)

06.02.1810 - 31.01.1821

register

Skifteprotokoll 21 (Haa 0021)

01.02.1821 - 05.12.1831

Skifteprotokoll 22 (Haa 0022)

07.06.1830 - 06.04.1840

Skifteprotokoll 1 (Haa 0001)

11.03.1689 - 18.01.1697

Skifteprotokoll 2 (Haa 0002)

09.03.1697 - 17.03.1703

Skifteprotokoll 3 (Haa 0003)

22.03.1703 - 06.02.1723

Skifteprotokoll 23 (Haa 0023)

13.12.1833 - 14.09.1839

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (Hac 0001)

16.05.1838 - 24.11.1845

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (Hac 0002)

28.11.1845 - 11.10.1850

Annen skifteprotokoll 2 (Hc 0002)

1723 - 1811

register

Annen skifteprotokoll 3 (Hc 0003)

1796 - 1801

Annen skifteprotokoll 1 (Hc 0001)

1665 - 1666