Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 29 kilder:Telemark

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri

Skiftekort (SAKO/A-134/H)

1689 - 1821

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0004)

14.11.1722 - 00.12.1734

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0005)

19.02.1735 - 09.09.1740

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0006)

12.09.1740 - 21.11.1743

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0007)

18.11.1743 - 07.11.1750

Skifteprotokoll 8 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0008)

09.11.1750 - 06.12.1751

Skifteprotokoll 9 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0009)

11.02.1752 - 31.05.1759

Skifteprotokoll 10 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0010a)

15.06.1759 - 28.11.1768

register

Skifteprotokoll 11 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0011a)

29.11.1768 - 10.04.1776

register

Skifteprotokoll 12 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0012a)

10.04.1776 - 20.11.1781

register

Skifteprotokoll 13 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0013)

22.11.1781 - 07.02.1784

Skifteprotokoll 14 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0014a)

18.10.1784 - 08.04.1790

Skifteprotokoll 15 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0015)

16.02.1790 - 31.05.1794

Skifteprotokoll 16 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0016a)

30.04.1794 - 06.02.1798

Skifteprotokoll 17 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0017)

16.03.1798 - 14.11.1800

Skifteprotokoll 18 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0018)

11.12.1800 - 12.08.1803

Skifteprotokoll 19 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0019)

16.08.1803 - 05.02.1810

Skifteprotokoll 20 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0020a)

06.02.1810 - 31.01.1821

register

Skifteprotokoll 21 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0021a)

01.02.1821 - 05.12.1831

Skifteprotokoll 22 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0022)

07.06.1830 - 06.04.1840

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0001)

11.03.1689 - 18.01.1697

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0002)

09.03.1697 - 17.03.1703

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0003)

22.03.1703 - 06.02.1723

Skifteprotokoll 23 (SAKO/A-134/H/Ha/Haa/L0023)

13.12.1833 - 14.09.1839

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAKO/A-134/H/Ha/Hab/L0001)

16.05.1838 - 24.11.1845

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAKO/A-134/H/Ha/Hab/L0002)

28.11.1845 - 11.10.1850

Annen skifteprotokoll 2 (SAKO/A-134/H/Hc/L0002)

1723 - 1811

register

Annen skifteprotokoll 3 (SAKO/A-134/H/Hc/L0003)

1796 - 1801

Annen skifteprotokoll 1 (SAKO/A-134/H/Hc/L0001)

1665 - 1666