Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 33 kilder:Telemark

Bamble sorenskriveri

Skiftekort (SAKO/A-214/H)

1665 - 1734

Skiftekort (SAKO/A-214/H)

1695 - 1792

Skifteprotokoll I 1 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0001)

11.08.1665 - 26.02.1686

register

Skifteprotokoll I 2 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0002)

14.01.1695 - 20.01.1705

register

Skifteprotokoll I 3a (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0003a)

23.07.1725 - 29.05.1732

Skifteprotokoll I 3b (del 1) (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0003b)

16.07.1732 - 05.05.1734

Skifteprotokoll I 3b (del 2) (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0003b)

05.05.1734 - 08.07.1738

Skifteprotokoll I 4 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0004)

14.01.1741 - 22.10.1760

register

Skifteprotokoll I 5 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0005)

17.01.1747 - 26.11.1748

register

Skifteprotokoll I 6a (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0006a)

06.02.1758 - 15.09.1763

register

Skifteprotokoll I 6b (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0006b)

28.10.1763 - 13.12.1766

register

Skifteprotokoll I 7 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0007)

01.08.1770 - 28.12.1773

register

Skifteprotokoll I 8 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0008)

16.01.1773 - 16.06.1774

register

Skifteprotokoll I 9 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0009)

23.08.1774 - 20.05.1779

register

Skifteprotokoll I 10a (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0010a)

25.02.1779 - 07.12.1781

register

Skifteprotokoll I 10b (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0010b)

08.12.1781 - 17.12.1784

register

Skifteprotokoll I 11 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0011)

05.01.1785 - 04.12.1792

register

Skifteprotokoll I 12 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0012)

10.12.1792 - 09.12.1803

Skifteprotokoll I 15 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0015)

07.11.1794 - 21.01.1824

Skifteprotokoll I 13 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0013)

25.03.1803 - 00.00.1807

Skifteprotokoll I 14 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0014)

16.03.1807 - 09.11.1810

Skifteprotokoll I 16 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0016)

12.04.1824 - 29.01.1831

register

Skifteprotokoll I 17 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0017)

19.03.1831 - 10.01.1837

register

Skifteprotokoll I 18 (SAKO/A-214/H/Hb/Hba/Hbaa/L0018)

26.02.1841 - 19.12.1846

Skifteregistreringsprotokoll I 1 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbb/Hbba/L0001)

27.02.1823 - 23.09.1841

register

Skifteregistreringsprotokoll I 2 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbb/Hbba/L0002)

10.07.1841 - 06.03.1847

register

Skifteregistreringsprotokoll III 1 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbb/Hbbc/L0001) – Gjerpen

16.04.1847 - 14.04.1868

register

Skifteregistreringsprotokoll III 2 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbb/Hbbc/L0002) – Gjerpen

06.05.1847 - 19.05.1869

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbc/L0001)

12.01.1837 - 14.01.1847

register

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbc/L0002)

12.08.1845 - 03.11.1852

register

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbd/L0001)

19.12.1832 - 08.07.1842

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbd/L0002)

12.07.1842 - 22.05.1847

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAKO/A-214/H/Hb/Hbd/L0003)

21.05.1847 - 02.12.1850

register