Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Telemark

Kragerø byfogd

Skiftekort

1731 - 1799

Skifteprotokoll 1 (Hb 0001)

15.03.1731 - 31.03.1775

database

Skifteprotokoll 2 (Hb 0002)

06.02.1775 - 24.10.1799

register

database