Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Telemark

Nedre Telemark og Bamble prosti

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-438/O/Ob/L0001)

1696 - 1717

register

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-438/O/Ob/L0002)

1716 - 1759

register

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-438/O/Ob/L0003)

1758 - 1806

register