Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 29 kilder:



Telemark

Nedre Telemark sorenskriveri

Skiftekort (SAKO/A-135/H)

1667 - 1810

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0001)

27.03.1667 - 19.03.1684

register

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0002)

21.02.1689 - 04.06.1689

register

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0003)

02.04.1690 - 24.04.1696

register

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0004)

24.04.1696 - 31.03.1701

register

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0005)

04.04.1701 - 23.08.1703

register

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0006)

06.09.1703 - 25.06.1709

register

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0007)

27.06.1709 - 11.09.1716

register

Skifteprotokoll 8 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0008)

26.02.1720 - 20.10.1727

register

Skifteprotokoll 9 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0009)

08.12.1727 - 06.07.1736

register

Skifteprotokoll 10 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0010)

21.11.1729 - 16.12.1729

register

Skifteprotokoll 11 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0011)

07.07.1736 - 06.07.1740

register

Skifteprotokoll 12 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0012)

21.02.1740 - 23.12.1745

register

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-135/H/Hb/Hbb/L0005)

1744 - 1747

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-135/H/Hb/Hbb/L0006)

1747 - 1748

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-135/H/Hb/Hbb/L0007)

1748 - 1750

Skifteprotokoll 13 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0013)

1753 - 1757

register

Skifteprotokoll 14 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0014a)

23.05.1757 - 11.12.1764

register

Skifteprotokoll 15 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0015)

30.12.1775 - 21.12.1784

register

Skifteprotokoll 16 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0016a)

30.03.1785 - 08.10.1792

register

Skifteprotokoll 17 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0017a)

17.10.1792 - 22.12.1800

register

Skifteprotokoll 18 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0018)

09.02.1801 - 14.05.1806

Skifteprotokoll 19 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0019)

17.12.1805 - 05.12.1810

register

Skifteprotokoll 20 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0020)

07.12.1809 - 18.07.1815

Skifteprotokoll 21 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0021)

02.05.1815 - 20.11.1820

Skifteprotokoll 22 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0022a)

21.11.1820 - 17.12.1824

Skifteprotokoll 23 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0023)

11.12.1824 - 12.10.1828

Skifteprotokoll 24 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0024)

01.10.1828 - 14.12.1830

Skifteprotokoll 25 (SAKO/A-135/H/Hb/Hba/L0025)

11.12.1830 - 05.07.1834