Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 15 kilder:Telemark

Skien byfogd

Skiftekort (SAKO/A-219/H)

1693 - 1713

Skifteprotokoll 1 (SAKO/A-219/H/Hb/L0001)

07.07.1666 - 14.10.1686

register

database

Skifteprotokoll 2 (SAKO/A-219/H/Hb/L0002)

12.03.1692 - 19.12.1696

register

database

Skifteprotokoll 3 (SAKO/A-219/H/Hb/L0003)

20.11.1696 - 11.07.1713

register

database

Skifteprotokoll 4 (SAKO/A-219/H/Hb/L0004)

03.11.1713 - 12.12.1722

database

Skifteprotokoll 5 (SAKO/A-219/H/Hb/L0005a)

01.02.1723 - 05.02.1740

database

Skifteprotokoll 6 (SAKO/A-219/H/Hb/L0006a)

22.01.1740 - 19.06.1762

register

database

Skifteprotokoll 7 (SAKO/A-219/H/Hb/L0007a)

19.06.1759 - 03.12.1776

register

database

Skifteprotokoll 11 (SAKO/A-219/H/Hb/L0011a)

21.12.1807 - 09.12.1815

register

Skifteprotokoll 12 (SAKO/A-219/H/Hb/L0012)

30.04.1816 - 21.10.1834

register

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAKO/A-219/H/Hd/L0001)

17.08.1775 - 08.11.1782

register

database

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAKO/A-219/H/Hd/L0002)

09.11.1782 - 27.04.1792

database

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAKO/A-219/H/Hd/L0003)

27.04.1792 - 30.10.1806

register

database

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAKO/A-219/H/Hd/L0006)

21.05.1834 - 18.11.1864

Skifteforhandlingsprotokoll 10 (SAKO/A-219/H/Hd/L0010)

08.11.1862 - 07.09.1880

register