Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 32 kilder:Aust-Agder

Østre Råbyggelag sorenskriveri

Skiftekort

0 -

Skifteprotokoll 1

1697 - 1701

Skifteprotokoll 2

1702 - 1707

Skifteprotokoll 3

1706 - 1712

Skifteprotokoll 4

1712 - 1715

register

Skifteprotokoll 5

1715 - 1721

register

Skifteprotokoll 6

1720 - 1723

register

Skifteprotokoll 7

1724 - 1728

register

Skifteprotokoll 8

1728 - 1733

register

Skifteprotokoll 9

1734 - 1739

Skifteprotokoll 10

1738 - 1744

Skifteprotokoll 11

1744 - 1748

Skifteprotokoll 12a

1748 - 1752

Skifteprotokoll 12b

1752 - 1762

Skifteprotokoll 13a

1761 - 1768

register

Skifteprotokoll 13b

1768 - 1775

register

Skifteprotokoll 14

1775 - 1787

Skifteprotokoll 15

1782 - 1789

Skifteprotokoll 16

1787 - 1796

Skifteprotokoll 17

1789 - 1799

Skifteprotokoll 18

1790 - 1807

Skifteprotokoll 19

1796 - 1811

register

Skifteprotokoll 21

1811 - 1818

Skifteprotokoll 22

1817 - 1824

Skifteprotokoll 23

1825 - 1844

Skifteprotokoll 29

1786 - 1798

Skifteregistreringsprotokoll 28

1784 - 1790

Skifteforhandlingsprotokoll 20

1807 - 1830

Skifteforhandlingsprotokoll 24

1830 - 1839

Skifteforhandlingsprotokoll 25

1839 - 1849

Skifteforhandlingsprotokoll 27

1849 - 1852

Skifteutlodningsprotokoll 26

1844 - 1852