Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 32 kilder:Aust-Agder

Østre Råbyggelag sorenskriveri

Skiftekort (SAK/1221-0016/H)

0 -

Skifteprotokoll 1 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0001)

1697 - 1701

Skifteprotokoll 2 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0002)

1702 - 1707

Skifteprotokoll 3 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0003)

1706 - 1712

Skifteprotokoll 4 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0004)

1712 - 1715

register

Skifteprotokoll 5 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0005)

1715 - 1721

register

Skifteprotokoll 6 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0006)

1720 - 1723

register

Skifteprotokoll 7 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0007)

1724 - 1728

register

Skifteprotokoll 8 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0008)

1728 - 1733

register

Skifteprotokoll 9 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0009)

1734 - 1739

Skifteprotokoll 10 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0010)

1738 - 1744

Skifteprotokoll 11 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0011)

1744 - 1748

Skifteprotokoll 12a (SAK/1221-0016/H/Hc/L0012)

1748 - 1752

Skifteprotokoll 12b (SAK/1221-0016/H/Hc/L0013)

1752 - 1762

Skifteprotokoll 13a (SAK/1221-0016/H/Hc/L0014)

1761 - 1768

register

Skifteprotokoll 13b (SAK/1221-0016/H/Hc/L0015)

1768 - 1775

register

Skifteprotokoll 14 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0016)

1775 - 1787

Skifteprotokoll 15 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0018)

1782 - 1789

Skifteprotokoll 16 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0019)

1787 - 1796

Skifteprotokoll 17 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0021)

1789 - 1799

Skifteprotokoll 18 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0022)

1790 - 1807

Skifteprotokoll 19 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0023)

1796 - 1811

register

Skifteprotokoll 21 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0026)

1811 - 1818

Skifteprotokoll 22 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0027)

1817 - 1824

Skifteprotokoll 23 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0028)

1825 - 1844

Skifteprotokoll 29 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0035)

1786 - 1798

Skifteregistreringsprotokoll 28 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0034)

1784 - 1790

Skifteforhandlingsprotokoll 20 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0025)

1807 - 1830

Skifteforhandlingsprotokoll 24 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0030)

1830 - 1839

Skifteforhandlingsprotokoll 25 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0031)

1839 - 1849

Skifteforhandlingsprotokoll 27 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0033)

1849 - 1852

Skifteutlodningsprotokoll 26 (SAK/1221-0016/H/Hc/L0032)

1844 - 1852