Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 41 kilder:



Aust-Agder

Arendal byfogd

Skiftekort

0 -

Skifteprotokoll 1

1709 - 1726

register

Skifteprotokoll 2

1726 - 1733

register

Skifteprotokoll 3

1734 - 1741

register

Skifteprotokoll 4

1743 - 1762

register

Skifteprotokoll 5

1762 - 1773

Skifteprotokoll 6

1772 - 1776

Skifteprotokoll 7

1775 - 1781

Skifteprotokoll 8

1779 - 1787

Skifteprotokoll 9

1782 - 1787

Skifteprotokoll 11

1787 - 1793

Skifteprotokoll 13

1793 - 1799

Skifteprotokoll 14

1799 - 1806

Skifteprotokoll 15

1806 - 1817

Skifteprotokoll 16

1817 - 1833

Skifteprotokoll 17

1833 - 1847

Skifteprotokoll 10

1785 - 1791

Skifteprotokoll 12

1791 - 1798

Skifteprotokoll 18

1847 - 1862

Skifteprotokoll 19

1852 - 1865

Skifteprotokoll 1a (SAK/1222-0001/H/Hc/L0001) – Arendal, Risør

1709 - 1709

Skifteregistreringsprotokoll 20

1862 - 1871

Skifteregistreringsprotokoll 21

1871 - 1880

register

Skifteregistreringsprotokoll 22 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0024)

1878 - 1885

Skifteregistreringsprotokoll 23 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0025)

1885 - 1893

Skifteregistreringsprotokoll 24 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0026)

1886 - 1894

Skifteregistreringsprotokoll 25 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0027)

1894 - 1897

Skifteregistreringsprotokoll 26 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0028)

1897 - 1903

Skifteforhandlingsprotokoll 27 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0029)

1880 - 1888

register

Skifteforhandlingsprotokoll 28 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0030)

1888 - 1896

register

Skifteforhandlingsprotokoll 29 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0031)

1896 - 1903

register

Skifteforhandlingsprotokoll 30 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0032)

1903 - 1910

register

Skifteutlodningsprotokoll 31

1862 - 1876

register

Skifteutlodningsprotokoll 32 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0034)

1877 - 1888

register

Skifteutlodningsprotokoll 33 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0035)

1888 - 1897

register

Skifteutlodningsprotokoll 34 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0036)

1898 - 1911

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0001)

1871 - 1900

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0002)

1900 - 1908

register

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0003)

1908 - 1917

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0004)

1917 - 1926

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0005)

1926 - 1935

register