Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 41 kilder:Aust-Agder

Arendal byfogd

Skiftekort (SAK/1222-0001/H)

0 -

Skifteprotokoll 1b (SAK/1222-0001/H/Hc/L0002)

1709 - 1726

register

Skifteprotokoll 2 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0003)

1726 - 1733

register

Skifteprotokoll 3 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0004)

1734 - 1741

register

Skifteprotokoll 4 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0005)

1743 - 1762

register

Skifteprotokoll 5 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0006)

1762 - 1773

Skifteprotokoll 6 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0007)

1772 - 1776

Skifteprotokoll 7 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0008)

1775 - 1781

Skifteprotokoll 8 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0009)

1779 - 1787

Skifteprotokoll 9 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0011)

1782 - 1787

Skifteprotokoll 11 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0013)

1787 - 1793

Skifteprotokoll 13 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0015)

1793 - 1799

Skifteprotokoll 14 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0016)

1799 - 1806

Skifteprotokoll 15 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0017)

1806 - 1817

Skifteprotokoll 16 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0018)

1817 - 1833

Skifteprotokoll 17 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0019)

1833 - 1847

Skifteprotokoll 10 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0012)

1785 - 1791

Skifteprotokoll 12 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0014)

1791 - 1798

Skifteprotokoll 18 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0020)

1847 - 1862

Skifteprotokoll 19 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0021)

1852 - 1865

Skifteprotokoll 1a (SAK/1222-0001/H/Hc/L0001)

1709 - 1709

Skifteregistreringsprotokoll 20 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0022)

1862 - 1871

Skifteregistreringsprotokoll 21 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0023)

1871 - 1880

register

Skifteregistreringsprotokoll 22 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0024)

1878 - 1885

Skifteregistreringsprotokoll 23 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0025)

1885 - 1893

Skifteregistreringsprotokoll 24 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0026)

1886 - 1894

Skifteregistreringsprotokoll 25 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0027)

1894 - 1897

Skifteregistreringsprotokoll 26 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0028)

1897 - 1903

Skifteforhandlingsprotokoll 27 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0029)

1880 - 1888

register

Skifteforhandlingsprotokoll 28 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0030)

1888 - 1896

register

Skifteforhandlingsprotokoll 29 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0031)

1896 - 1903

register

Skifteforhandlingsprotokoll 30 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0032)

1903 - 1910

register

Skifteutlodningsprotokoll 31 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0033)

1862 - 1876

register

Skifteutlodningsprotokoll 32 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0034)

1877 - 1888

register

Skifteutlodningsprotokoll 33 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0035)

1888 - 1897

register

Skifteutlodningsprotokoll 34 (SAK/1222-0001/H/Hc/L0036)

1898 - 1911

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0001)

1871 - 1900

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0002)

1900 - 1908

register

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0003)

1908 - 1917

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0004)

1917 - 1926

register

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1222-0001/H/Ha/L0005)

1926 - 1935

register