Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 12 kilder:Aust-Agder

Grimstad byfogd

Skifteprotokoll 1 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0001)

1821 - 1854

register

Skifteprotokoll 2 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0002)

1854 - 1860

register

Skifteprotokoll 4 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0004)

1874 - 1884

Skifteprotokoll 3 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0003)

1860 - 1874

register

Skifteprotokoll 5 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0005)

1884 - 1897

Skifteprotokoll 6 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0006)

1897 - 1904

Skifteprotokoll 7 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0007)

1904 - 1906

Skifteprotokoll 8 (SAK/1222-0003/H/Hc/L0008)

1907 - 1912

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0001)

1844 - 1862

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0002)

1862 - 1896

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0003)

1897 - 1918

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1222-0003/H/Ha/L0004)

1918 - 1934