Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 30 kilder:Aust-Agder

Holt sorenskriveri

Skifteprotokoll 1

1823 - 1827

Skifteprotokoll 2

1827 - 1829

Skifteprotokoll 3

1829 - 1831

Skifteprotokoll 4

1829 - 1833

Skifteprotokoll 5

1831 - 1835

Skifteprotokoll 6

1834 - 1837

Skifteprotokoll 7

1835 - 1841

Skifteforhandlingsprotokoll 3

1841 - 1855

Skifteforhandlingsprotokoll 1

1826 - 1832

Skifteforhandlingsprotokoll 2

1832 - 1839

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0013)

1855 - 1866

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0014)

1865 - 1875

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0015)

1875 - 1879

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0016)

1879 - 1885

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0017)

1885 - 1890

Skifteforhandlingsprotokoll 9 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0018)

1890 - 1897

Skifteutlodningsprotokoll 1

1839 - 1844

Skifteutlodningsprotokoll 2

1844 - 1849

Skifteutlodningsprotokoll 3

1849 - 1857

Skifteutlodningsprotokoll 4 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0029)

1857 - 1862

register

Skifteutlodningsprotokoll 5 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0030)

1863 - 1869

Skifteutlodningsprotokoll 6 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0031)

1869 - 1874

Skifteutlodningsprotokoll 7 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0032)

1874 - 1879

Skifteutlodningsprotokoll 8 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0033)

1879 - 1884

Skifteutlodningsprotokoll 9 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0034)

1884 - 1890

Skifteutlodningsprotokoll 10 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0035)

1890 - 1896

register

Skifteutlodningsprotokoll 11 (SAK/1221-0002/H/Hc/L0036)

1896 - 1911

register

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0002/H/Ha/L0001)

1863 - 1882

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0002/H/Ha/L0002)

1882 - 1902

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1221-0002/H/Ha/L0003)

1902 - 1914