Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 13 kilder:Aust-Agder

Nedenes sorenskriveri

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0001)

1852 - 1868

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0002)

1868 - 1883

register

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0003)

1868 - 1892

register

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0004)

1892 - 1898

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0005)

1898 - 1904

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0015)

1852 - 1862

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0016)

1863 - 1875

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0017)

1875 - 1891

register

Skifteutlodningsprotokoll 4 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0018)

1891 - 1897

Skifteutlodningsprotokoll 5 (SAK/1221-0006/H/Hc/L0019)

1897 - 1904

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0006/H/Ha/L0001)

1840 - 1863

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0006/H/Ha/L0002)

1863 - 1889

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0006/H/Ha/L0003)

1890 - 1914