Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 40 kilder:Aust-Agder

Setesdal sorenskriveri

Skifteprotokoll 1 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0001)

1697 - 1702

Skifteprotokoll 2 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0002)

1702 - 1705

Skifteprotokoll 3 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0003)

1720 - 1729

Skifteprotokoll 4 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0004)

1728 - 1735

Skifteprotokoll 5 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0005)

1736 - 1744

register

Skifteprotokoll 6 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0006)

1744 - 1755

register

Skifteprotokoll 7 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0008)

1753 - 1770

Skifteprotokoll 8 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0009)

1769 - 1781

Skifteprotokoll 9 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0010)

1781 - 1786

Skifteprotokoll 10 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0011)

1786 - 1802

register

Skifteprotokoll 11 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0012)

1793 - 1800

register

Skifteprotokoll 12 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0013)

1800 - 1807

register

Skifteprotokoll 13 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0014)

1807 - 1817

register

Skifteprotokoll 13 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0014)

1807 - 1817

register

Skifteprotokoll 14 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0015)

1817 - 1829

register

Skifteprotokoll 16 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0017) – Hornnes

1817 - 1823

Skifteprotokoll 17 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0018) – Ose, Hornes

1817 - 1825

Skifteprotokoll 18 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0019) – Valle

1817 - 1827

Skifteprotokoll 19 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0020)

1830 - 1856

register

Skifteprotokoll 21 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0024)

1705 - 1819

register

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0025) – Valle

1846 - 1861

register

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0026) – Ose

1846 - 1865

register

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0027) – Ose

1865 - 1877

register

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0028) – Åseral

1846 - 1875

register

Skifteforhandlingsprotokoll 15 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0016)

1827 - 1846

Skifteforhandlingsprotokoll 20 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0023)

1847 - 1862

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0029)

1862 - 1870

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0030)

1870 - 1881

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0031)

1875 - 1879

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0032)

1879 - 1884

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0033)

1884 - 1888

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0034)

1888 - 1891

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0035)

1891 - 1894

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0036)

1894 - 1898

Skifteforhandlingsprotokoll 9 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0037)

1898 - 1905

Skifteforhandlingsprotokoll 10 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0038)

1905 - 1909

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0047)

1856 - 1880

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAK/1221-0011/H/Hc/L0048)

1880 - 1901

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0011/H/Ha/L0001)

1835 - 1840

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0011/H/Ha/L0002)

1900 - 1934