Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 14 kilder:Aust-Agder

Vestre Nedenes / Sand sorenskriveri

Skifteprotokoll 1 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0001)

1826 - 1830

register

Skifteprotokoll 2 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0002)

1830 - 1834

register

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0003)

1835 - 1844

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0004)

1844 - 1856

register

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0005)

1855 - 1879

register

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0006)

1879 - 1894

register

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0014)

1834 - 1842

register

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0015)

1842 - 1851

register

Skifteutlodningsprotokoll 4 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0017)

1860 - 1877

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0016)

1851 - 1860

register

Skifteutlodningsprotokoll 5 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0018)

1877 - 1888

Skifteutlodningsprotokoll 6 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0019)

1888 - 1897

Skifteutlodningsprotokoll 7 (SAK/1221-0010/H/Hc/L0020)

1897 - 1907

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0010/H/Ha/L0001)

1861 - 1918