Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 4 kilder:Vest-Agder

Flekkefjord byfogd

Skifteprotokoll 1 (SAK/1222-0002/H/Hc/L0001)

1844 - 1868

Skifteprotokoll 2 (SAK/1222-0002/H/Hc/L0002)

1868 - 1885

Skifteprotokoll 3 (SAK/1222-0002/H/Hc/L0003)

1885 - 1900

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1222-0002/H/Ha/L0001)

1864 - 1907