Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 22 kilder:Vest-Agder

Flekkefjord sorenskriveri

Skifteprotokoll 1 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0007)

1810 - 1816

Skifteprotokoll 2 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0008)

1816 - 1819

register

Skifteprotokoll 3 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0009)

1819 - 1828

register

Skifteprotokoll 4 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0010)

1828 - 1835

register

Skifteprotokoll 5 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0011)

1835 - 1841

register

Skifteprotokoll 6 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0012)

1841 - 1850

register

Skifteprotokoll 7 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0013) – Feda

1835 - 1844

register

Skifteprotokoll 8 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0014) – Flekkefjord, Bakke

1850 - 1869

register

Skifteprotokoll 9 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0015) – Flekkefjord, Bakke, Sirdal

1869 - 1887

Skifteprotokoll 10 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0016) – Kvinesdal

1844 - 1862

Skifteprotokoll 11 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0017) – Kvinesdal

1862 - 1883

Skifteprotokoll 12 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0019) – Nes, Hidra

1846 - 1878

Skifteprotokoll 14 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0021)

1884 - 1907

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAK/1221-0001/H/Hc/L0001) – Bakke, Tonstad

1846 - 1885

Dødsfallsprotokoll 1.1 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0001) – Nes, Hidra

1829 - 1863

Dødsfallsprotokoll 1.2 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0002) – Nes, Hidra

1863 - 1874

Dødsfallsprotokoll 1.3 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0003) – Nes, Hidra

1874 - 1884

Dødsfallsprotokoll 1.4 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0004) – Nes, Hidra

1884 - 1907

Dødsfallsprotokoll 1.5 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0005) – Tonstad, Lund

1863 - 1889

Dødsfallsprotokoll 1.6 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0006) – Sirdal

1889 - 1916

Dødsfallsprotokoll 1.7 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0001/0007) – Sirdal

1916 - 1934

Dødsfallsprotokoll 2.1 (SAK/1221-0001/H/Ha/L0002/0001) – Flekkefjord, Sirdal, Bakke, Kvinesdal, Fjotland

1905 - 1915