Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 2 kilder:Vest-Agder

Kristiansand stiftsprosti

Skifteprotokoll AIV1

1784 - 1810

register

Skifteprotokoll AIV2

1771 - 1771