Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 2 kilder:Vest-Agder

Kristiansand stiftsprosti

Skifteprotokoll A-IV-1 (SAK/1112-0006/K/Kb/L0001)

1784 - 1810

register

Skifteprotokoll A-IV-2 (SAK/1112-0006/K/Kb/L0002)

1771 - 1771