Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 46 kilder:Vest-Agder

Lister sorenskriveri

Skiftekort

0 -

Skifteprotokoll 1

1666 - 1668

Skifteprotokoll 2

1668 - 1670

register

Skifteprotokoll 3

1672 - 1682

register

Skifteprotokoll 4

1682 - 1688

register

Skifteprotokoll 5

1686 - 1693

Skifteprotokoll 6

1693 - 1695

register

Skifteprotokoll 7

1695 - 1697

register

Skifteprotokoll 8

1697 - 1699

register

Skifteprotokoll 9

1700 - 1704

register

Skifteprotokoll 10

1704 - 1706

Skifteprotokoll 11

1706 - 1708

register

Skifteprotokoll 12

1708 - 1709

register

Skifteprotokoll 13

1709 - 1712

register

Skifteprotokoll 14

1712 - 1714

register

Skifteprotokoll 15

1714 - 1718

register

Skifteprotokoll 16

1718 - 1718

register

Skifteprotokoll 17

1719 - 1720

register

Skifteprotokoll 18

1718 - 1723

register

Skifteprotokoll 19

1723 - 1725

register

Skifteprotokoll 20

1725 - 1729

register

Skifteprotokoll 21

1729 - 1731

Skifteprotokoll 22

1731 - 1733

Skifteprotokoll 23

1733 - 1735

register

Skifteprotokoll 24

1735 - 1737

register

Skifteprotokoll 25

1737 - 1739

register

Skifteprotokoll 26

1739 - 1742

register

Skifteprotokoll 27

1742 - 1743

register

Skifteprotokoll 28

1743 - 1745

register

Skifteprotokoll 29

1746 - 1748

register

Skifteprotokoll 30

1748 - 1752

register

Skifteprotokoll 31

1752 - 1754

register

Skifteprotokoll 32

1754 - 1761

register

Skifteprotokoll 33

1763 - 1770

register

Skifteprotokoll 34

1770 - 1780

Skifteprotokoll 35

1780 - 1786

register

Skifteprotokoll 36a-b

1786 - 1792

register

Skifteprotokoll 37

1799 - 1805

register

Skifteprotokoll 38

1805 - 1808

register

Skifteprotokoll 39

1808 - 1810

Skifteprotokoll 36c-d

1792 - 1829

Skifteprotokoll 40 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0053)

1776 - 1776

Skifteprotokoll 41 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0054)

1789 - 1789

Skifteprotokoll 1.1 (SAK/1221-0003/H/He/L0001/0001)

1737 - 1738

Skifteprotokoll 1.2 (SAK/1221-0003/H/He/L0001/0002)

1785 - 1805

Skifteprotokoll 1.3 (SAK/1221-0003/H/He/L0001/0003)

1806 - 1809