Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 46 kilder:Vest-Agder

Lister sorenskriveri

Skiftekort (SAK/1221-0003/H)

0 -

Skifteprotokoll 1 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0001)

1666 - 1668

Skifteprotokoll 2 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0002)

1668 - 1670

register

Skifteprotokoll 3 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0003)

1672 - 1682

register

Skifteprotokoll 4 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0004)

1682 - 1688

register

Skifteprotokoll 5 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0005)

1686 - 1693

Skifteprotokoll 6 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0006)

1693 - 1695

register

Skifteprotokoll 7 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0007)

1695 - 1697

register

Skifteprotokoll 8 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0008)

1697 - 1699

register

Skifteprotokoll 9 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0009)

1700 - 1704

register

Skifteprotokoll 10 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0010)

1704 - 1706

Skifteprotokoll 11 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0011)

1706 - 1708

register

Skifteprotokoll 12 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0012)

1708 - 1709

register

Skifteprotokoll 13 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0013)

1709 - 1712

register

Skifteprotokoll 14 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0014)

1712 - 1714

register

Skifteprotokoll 15 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0015)

1714 - 1718

register

Skifteprotokoll 16 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0016)

1718 - 1718

register

Skifteprotokoll 17 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0017)

1719 - 1720

register

Skifteprotokoll 18 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0018)

1718 - 1723

register

Skifteprotokoll 19 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0019)

1723 - 1725

register

Skifteprotokoll 20 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0020)

1725 - 1729

register

Skifteprotokoll 21 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0021)

1729 - 1731

Skifteprotokoll 22 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0022)

1731 - 1733

Skifteprotokoll 23 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0023)

1733 - 1735

register

Skifteprotokoll 24 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0024)

1735 - 1737

register

Skifteprotokoll 25 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0025)

1737 - 1739

register

Skifteprotokoll 26 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0026)

1739 - 1742

register

Skifteprotokoll 27 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0028)

1742 - 1743

register

Skifteprotokoll 28 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0029)

1743 - 1745

register

Skifteprotokoll 29 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0030)

1746 - 1748

register

Skifteprotokoll 30 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0031)

1748 - 1752

register

Skifteprotokoll 31 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0033)

1752 - 1754

register

Skifteprotokoll 32 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0034)

1754 - 1761

register

Skifteprotokoll 33 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0036)

1763 - 1770

register

Skifteprotokoll 34 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0039)

1770 - 1780

Skifteprotokoll 35 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0042)

1780 - 1786

register

Skifteprotokoll 36a-b (SAK/1221-0003/H/Hc/L0044)

1786 - 1792

register

Skifteprotokoll 37 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0046)

1799 - 1805

register

Skifteprotokoll 38 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0051)

1805 - 1808

register

Skifteprotokoll 39 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0052)

1808 - 1810

Skifteprotokoll 36c-d (SAK/1221-0003/H/Hc/L0046)

1792 - 1829

Skifteprotokoll 40 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0053)

1776 - 1776

Skifteprotokoll 41 (SAK/1221-0003/H/Hc/L0054)

1789 - 1789

Skifteprotokoll 1.1 (SAK/1221-0003/H/He/L0001/0001)

1737 - 1738

Skifteprotokoll 1.2 (SAK/1221-0003/H/He/L0001/0002)

1785 - 1805

Skifteprotokoll 1.3 (SAK/1221-0003/H/He/L0001/0003)

1806 - 1809