Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 37 kilder:Vest-Agder

Lyngdal sorenskriveri

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0851)

1878 - 1891

Skifteregistreringsprotokoll 6 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0856) – Berg

1847 - 1869

register

Skifteregistreringsprotokoll 7 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0857) – Helvig

1847 - 1863

register

Skifteregistreringsprotokoll 8 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0858) – Helvig

1856 - 1880

Skifteregistreringsprotokoll 9 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0859) – Helvig

1862 - 1880

Skifteregistreringsprotokoll 10 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0860) – Vats

1848 - 1864

Skifteregistreringsprotokoll 11 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0861) – Hægebostad

1865 - 1898

Skifteregistreringsprotokoll 12 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0862) – Hægebostad

1898 - 1905

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0866)

1810 - 1822

Skifteforhandlingsprotokoll 2a (SAK/1221-0004/H/Hc/L0867)

1822 - 1832

Skifteforhandlingsprotokoll 2b (SAK/1221-0004/H/Hc/L0868)

1832 - 1850

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0869)

1833 - 1850

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0870)

1850 - 1864

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0871)

1850 - 1872

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0872)

1864 - 1876

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0873)

1876 - 1884

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0874)

1884 - 1890

Skifteforhandlingsprotokoll 9 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0875)

1890 - 1898

Skifteforhandlingsprotokoll 10 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0876)

1894 - 1898

Skifteforhandlingsprotokoll 11 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0877)

1897 - 1903

Skifteforhandlingsprotokoll 12 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0878)

1901 - 1905

Skifteforhandlingsprotokoll 13 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0879)

1903 - 1905

Skifteforhandlingsprotokoll 14 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0880)

1905 - 1910

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0888)

1811 - 1820

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0891)

1829 - 1843

Skifteutlodningsprotokoll 4 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0892)

1843 - 1871

Skifteutlodningsprotokoll 5 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0893)

1871 - 1889

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0890)

1820 - 1829

register

Skifteutlodningsprotokoll 6 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0895)

1889 - 1898

Skifteutlodningsprotokoll 7 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0897)

1898 - 1904

Skifteutlodningsprotokoll 8 (SAK/1221-0004/H/Hc/L0898)

1904 - 1911

Dødsfallsprotokoll 835.1 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0001)

1829 - 1842

Dødsfallsprotokoll 835.2 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0002)

1842 - 1848

Dødsfallsprotokoll 835.3 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0003)

1844 - 1857

Dødsfallsprotokoll 835.4 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0004)

1856 - 1862

Dødsfallsprotokoll 835.5 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0835/0005)

1862 - 1899

Dødsfallsprotokoll 836 (SAK/1221-0004/H/Ha/L0836)

1899 - 1947