Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 55 kilder:Vest-Agder

Mandal sorenskriveri

Skifteprotokoll 1 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0001)

1667 - 1677

register

Skifteprotokoll 2 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0002)

1677 - 1689

register

Skifteprotokoll 3 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0005)

1689 - 1693

register

Skifteprotokoll 4 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0008)

1693 - 1702

register

Skifteprotokoll 5 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0011)

1702 - 1717

register

Skifteprotokoll 6 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0013)

1717 - 1729

register

Skifteprotokoll 7 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0017)

1730 - 1738

register

Skifteprotokoll 8 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0020)

1739 - 1743

register

Skifteprotokoll 9 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0022)

1743 - 1756

register

Skifteprotokoll 10 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0024)

1756 - 1776

register

Skifteprotokoll 11 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0028)

1777 - 1789

Skifteprotokoll 12 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0031)

1789 - 1798

register

Skifteprotokoll 13 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0034)

1800 - 1807

register

Skifteprotokoll 14 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0036)

1807 - 1815

register

Skifteprotokoll 15 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0039)

1815 - 1825

register

Skifteprotokoll 16 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0042)

1825 - 1831

register

Skifteprotokoll 17 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0043)

1830 - 1834

register

Skifteprotokoll 12c (SAK/1221-0005/H/Hc/L0033)

1799 - 1799

Skifteprotokoll 18 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0044)

1778 - 1779

Skifteregistreringsprotokoll 1 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0045)

1840 - 1856

Skifteregistreringsprotokoll 2 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0046)

1857 - 1869

Skifteregistreringsprotokoll 3 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0047)

1869 - 1893

Skifteregistreringsprotokoll 4 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0048) – Øyslebø, Laudal

1846 - 1870

Skifteregistreringsprotokoll 10 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0054) – Konsmo, Vigmostad

1847 - 1886

Skifteregistreringsprotokoll 18 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0062) – Sør-Audnedal

1847 - 1875

Skifteregistreringsprotokoll 19 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0063) – Sør-Audnedal

1875 - 1900

Skifteregistreringsprotokoll 20 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0064) – Sør-Audnedal

1901 - 1914

Skifteforhandlingsprotokoll 1 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0069)

1833 - 1854

Skifteforhandlingsprotokoll 3 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0071)

1864 - 1871

Skifteforhandlingsprotokoll 4 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0072)

1871 - 1879

Skifteforhandlingsprotokoll 2 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0070)

1854 - 1864

Skifteforhandlingsprotokoll 5 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0073)

1879 - 1882

Skifteforhandlingsprotokoll 6 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0074)

1882 - 1887

Skifteforhandlingsprotokoll 7 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0075)

1887 - 1892

Skifteforhandlingsprotokoll 8 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0076)

1892 - 1895

Skifteforhandlingsprotokoll 9 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0077)

1895 - 1898

Skifteforhandlingsprotokoll 10 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0078)

1898 - 1902

Skifteforhandlingsprotokoll 11 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0079)

1902 - 1904

Skifteforhandlingsprotokoll 12 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0080)

1904 - 1909

Skifteutlodningsprotokoll 1 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0092)

1833 - 1843

Skifteutlodningsprotokoll 2 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0093)

1843 - 1852

register

Skifteutlodningsprotokoll 3 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0094)

1852 - 1871

register

Skifteutlodningsprotokoll 4 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0095)

1871 - 1887

register

Skifteutlodningsprotokoll 5 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0096)

1887 - 1903

Skifteutlodningsprotokoll 6 (SAK/1221-0005/H/Hc/L0097)

1903 - 1910

Dødsfallsprotokoll A1 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0001)

1862 - 1901

register

Dødsfallsprotokoll 1 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0002) – Mandal

1860 - 1875

Dødsfallsprotokoll 2 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0003) – Mandal

1875 - 1883

Dødsfallsprotokoll 3 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0004) – Mandal

1883 - 1894

register

Dødsfallsprotokoll 4 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0005) – Mandal

1895 - 1908

Dødsfallsprotokoll 5 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0006) – Mandal

1908 - 1920

Dødsfallsprotokoll 6 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0007) – Mandal

1920 - 1935

Dødsfallsprotokoll 12 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0013) – Nord-Audnedal

1878 - 1931

Dødsfallsprotokoll 15 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0016) – Øyslebø, Laudal

1882 - 1913

Dødsfallsprotokoll 17 (SAK/1221-0005/H/Ha/L0018) – Spangereid

1912 - 1918