Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 14 kilder:Rogaland

Dalane sorenskriveri

Skifteprotokoll BB 1

1867 - 1882

register

Skifteprotokoll BB 2 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0002)

1881 - 1904

register

Skifteprotokoll BB 3 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0003)

1882 - 1899

register

Skifteprotokoll BB 4 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0004)

1899 - 1906

register

Skifteprotokoll BB 5 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0005)

1906 - 1914

register

Skifteprotokoll BB 6 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0006)

1914 - 1924

register

Skifteprotokoll BB 7 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0007)

1924 - 1933

register

Skifteprotokoll BB 8 (SAST/A-100309/001/5/500/500BB/L0008)

1933 - 1948

register

Skifteforhandlingsprotokoll BC 1 (SAST/A-100309/001/5/500/500BC/L0001)

1866 - 1880

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 1 (SAST/A-100309/001/5/500/500BD/L0001)

1900 - 1912

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 2 (SAST/A-100309/001/5/500/500BD/L0002)

1912 - 1923

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 3 (SAST/A-100309/001/5/500/500BD/L0003)

1923 - 1935

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 4 (SAST/A-100309/001/5/500/500BD/L0004)

1935 - 1947

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 5 (SAST/A-100309/001/5/500/500BD/L0005)

1947 - 1949

register