Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 29 kilder:Rogaland

Eigersund lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0001)

1859 - 1868

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0002)

1868 - 1877

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0003)

1878 - 1895

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0004)

05.08.1895 - 04.06.1905

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0005)

06.06.1905 - 31.12.1913

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0006)

01.01.1914 - 17.07.1917

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0007)

20.07.1917 - 01.10.1920

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0008)

01.10.1920 - 22.12.1922

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0009)

24.12.1922 - 31.05.1926

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0010)

03.06.1926 - 27.12.1928

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0011)

27.12.1928 - 30.09.1931

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0012)

02.10.1931 - 30.04.1934

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0013)

29.04.1934 - 04.02.1938

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0014)

15.02.1938 - 04.09.1941

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0015)

12.09.1941 - 03.06.1946

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0016)

04.06.1946 - 17.04.1951

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0017)

06.04.1951 - 06.01.1954

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0018)

17.01.1954 - 08.09.1959

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0019)

08.09.1959 - 29.09.1965

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0020)

02.10.1965 - 15.10.1968

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0021)

18.10.1968 - 24.05.1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0022)

24.05.1972 - 31.12.1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0023)

1973 - 1975

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0024)

1976 - 1978

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0025)

1979 - 1981

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0026)

1982 - 1984

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0027)

1985 - 1987

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0028)

1988 - 1990

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100171/Gga/L0029)

1991 - 1993

register