Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 3 kilder:Rogaland

Hå lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100456/Gga/L0001)

1890 - 1902

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100456/Gga/L0002)

1902 - 1925

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100456/Gga/L0003)

1925 - 1931