Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 8 kilder:Rogaland

Høle og Forsand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0001)

01.07.1875 - 31.12.1902

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0002)

1903 - 1919

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0003)

01.01.1920 - 16.02.1925

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0004)

16.02.1925 - 31.12.1934

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0005)

01.01.1935 - 28.07.1945

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0007)

1871 - 1965

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0006)

01.08.1945 - 01.11.1954

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100127/Gga/L0008)

1954 - 1965

register