Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 15 kilder:Rogaland

Høyland/Sandnes lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0001)

1889 - 1898

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0002)

1900 - 1908

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0003)

01.01.1908 - 11.09.1916

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0004)

13.09.1916 - 27.11.1920

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0005)

01.12.1920 - 27.12.1926

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0006)

28.12.1926 - 31.12.1937

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0007)

01.01.1938 - 27.12.1944

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0008)

03.01.1945 - 24.06.1950

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0009)

26.06.1950 - 21.03.1956

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0010)

20.03.1956 - 16.02.1961

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0011)

08.11.1956 - 27.12.1964

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0012)

15.02.1961 - 10.09.1966

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0014)

14.09.1966 - 24.10.1969

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0015)

24.10.1969 - 22.07.1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100166/Gga/L0016)

21.07.1972 - 08.01.1973

register