Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 6 kilder:Rogaland

Haugesund byfogd

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0001)

1867 - 1889

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0002)

1889 - 1901

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0003)

1902 - 1906

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0004)

1907 - 1914

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0005)

1914 - 1922

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-101415/G/Ga/L0006)

1922 - 1928