Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 30 kilder:Rogaland

Haugesund sorenskriveri

Skifteprotokoll 1

1865 - 1871

register

Skifteprotokoll 2

1871 - 1876

register

Skifteprotokoll 3

1876 - 1883

register

Skifteprotokoll A 4 (SAST/A-101415/01/IV/IVA/L0004)

1883 - 1888

register

Skifteprotokoll A 5 (SAST/A-101415/01/IV/IVA/L0005)

1887 - 1900

register

Skifteregistreringsprotokoll B 1 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0001)

1867 - 1879

Skifteregistreringsprotokoll B 2 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0002)

1879 - 1898

register

Skifteregistreringsprotokoll B 3 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0003)

1898 - 1914

register

Skifteregistreringsprotokoll B 4 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0004)

1914 - 1923

register

Skifteregistreringsprotokoll B 5 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0005)

1923 - 1929

register

Skifteregistreringsprotokoll B 6 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0006)

1929 - 1939

register

Skifteregistreringsprotokoll B 7 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0007)

1939 - 1956

register

Skifteregistreringsprotokoll B 8 (SAST/A-101415/01/IV/IVB/L0008)

1956 - 1963

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 1 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0001)

1900 - 1912

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 2 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0002)

1912 - 1921

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 3 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0003)

1921 - 1923

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 4 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0004)

1923 - 1926

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 5 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0005)

1927 - 1929

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 6 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0006)

1929 - 1933

Skifteforhandlingsprotokoll C 7 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0007)

1933 - 1939

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 8 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0008)

1939 - 1953

register

Skifteforhandlingsprotokoll C 9 (SAST/A-101415/01/IV/IVC/L0009)

1953 - 1965

register

Skifteutlodningsprotokoll D 1 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0001)

1897 - 1904

register

Skifteutlodningsprotokoll D 2 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0002)

1904 - 1915

register

Skifteutlodningsprotokoll D 3 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0003)

1915 - 1924

register

Skifteutlodningsprotokoll D 4 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0004)

1924 - 1931

register

Skifteutlodningsprotokoll D 5 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0005)

1931 - 1937

register

Skifteutlodningsprotokoll D 6 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0006)

1937 - 1948

register

Skifteutlodningsprotokoll D 7 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0007)

1948 - 1956

register

Skifteutlodningsprotokoll D 8 (SAST/A-101415/01/IV/IVD/L0008)

1956 - 1964

register