Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Rogaland

Heskestad lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100304/Gga/L0001)

1923 - 1964