Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Rogaland

Jæren prosti

Skifteprotokoll 40BB1

1763 - 1821