Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 28 kilder:Rogaland

Jæren sorenskriveri

Skifteforhandlingsprotokoll BA 1

1859 - 1873

register

Skifteforhandlingsprotokoll BA 2 (SAST/SAS-14/50BA/L0002)

1873 - 1883

Skifteforhandlingsprotokoll BA 3 (SAST/SAS-14/50BA/L0003)

1882 - 1890

Skifteforhandlingsprotokoll BA 4 (SAST/SAS-14/50BA/L0004)

1890 - 1894

Skifteforhandlingsprotokoll BA 5 (SAST/SAS-14/50BA/L0005)

1893 - 1901

Skifteforhandlingsprotokoll BA 6 (SAST/SAS-14/50BA/L0006)

1895 - 1903

Skifteforhandlingsprotokoll BA 1 (SAST/SAS-14/53BA/L0001)

1903 - 1908

Skifteforhandlingsprotokoll BA 2 (SAST/SAS-14/53BA/L0002)

1908 - 1915

Skifteforhandlingsprotokoll BA 3 (SAST/SAS-14/53BA/L0003)

1915 - 1919

Skifteforhandlingsprotokoll BA 4 (SAST/SAS-14/53BA/L0004)

1919 - 1925

Skifteforhandlingsprotokoll BA 5 (SAST/SAS-14/53BA/L0005)

1925 - 1931

Skifteforhandlingsprotokoll BA 6 (SAST/SAS-14/53BA/L0006)

1931 - 1935

Skifteforhandlingsprotokoll BA 7 (SAST/SAS-14/53BA/L0007)

1935 - 1939

Skifteforhandlingsprotokoll BA 8 (SAST/SAS-14/53BA/L0008)

1940 - 1945

Skifteutlodningsprotokoll BB 1

1869 - 1877

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 2 (SAST/SAS-14/50BB/L0002)

1877 - 1882

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 3 (SAST/SAS-14/50BB/L0003)

1882 - 1887

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 4 (SAST/SAS-14/50BB/L0004)

1887 - 1893

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 5 (SAST/SAS-14/50BB/L0005)

1893 - 1900

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 6 (SAST/SAS-14/50BB/L0006)

1900 - 1907

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 7 (SAST/SAS-14/50BB/L0007)

1907 - 1914

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 8 (SAST/SAS-14/50BB/L0008)

1914 - 1920

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 9 (SAST/SAS-14/50BB/L0009)

1920 - 1927

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 10 (SAST/SAS-14/50BB/L0010)

1936 - 1941

register

Skifteutlodningsprotokoll BB 11 (SAST/SAS-14/50BB/L0011)

1941 - 1947

register

Dødsfallsprotokoll 1

1869 - 1896

register

Dødsfallsprotokoll B 2 (SAST/SAS-14/52B/L0002)

1896 - 1910

Dødsfallsprotokoll B 3 (SAST/SAS-14/52B/L0003)

1910 - 1916