Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 4 kilder:Rogaland

Jelsa lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0001)

05.01.1864 - 02.01.1869

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0002)

09.01.1876 - 05.07.1891

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0003)

03.07.1891 - 09.12.1940

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0004)

27.01.1941 - 18.12.1964