Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Rogaland

Klepp lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100163/Gga/L0001)

1910 - 1932