Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 4 kilder:Rogaland

Lund lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0001)

1882 - 1942

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0002)

1942 - 1957

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0003)

1958 - 1971

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100303/Gga/L0004)

1971 - 1972

register