Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 5 kilder:Rogaland

Nedstrand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0002)

1899 - 1911

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0003)

1911 - 1940

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0004)

1940 - 1953

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Gga/L0005)

1953 - 1968

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100236/Rf/L0001)

1891 - 1898