Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Rogaland

Randaberg lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100102/Gga/L0001)

1965 - 1972

register