Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Rogaland

Ryfylke prosti

Skifteprotokoll IV1

1786 - 1807