Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 96 kilder:Rogaland

Ryfylke sorenskriveri

Skiftekort (SAST/A-100055/001/IV)

1666 - 1670

Skiftekort (SAST/A-100055/001/IV)

1673 - 1680

Skiftekort (SAST/A-100055/001/IV)

1682 - 1700

Skiftekort (SAST/A-100055/001/IV)

1774 - 1788

Skifteregister D 14 (SAST/A-100055/001/IV/IVD/L0014)

1798 - 1810

register

Skifteregister G 12b (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0012b)

0 - 0

register

Skifteprotokoll 1 – Jelsa, Hemnes

1666 - 1670

Skifteprotokoll 2 – Hesby, Karmsund

1673 - 1680

Skifteprotokoll 3 – Hemnes

1682 - 1700

Skifteprotokoll 4 – Hemnes

1719 - 1732

register

Skifteprotokoll 9 – Hemnes, Hesby, Karmsund

1731 - 1766

Skifteprotokoll 10 – Hemnes, Hesby, Karmsund

1740 - 1754

Skifteprotokoll 11 – Hemnes, Hesby, Karmsund

1757 - 1766

Skifteprotokoll 5 – Hesby, Karmsund

1724 - 1736

register

Skifteprotokoll 6 – Hemnes, Hesby, Karmsund

1767 - 1774

register

Skifteprotokoll 7a – Hemnes, Hesby, Karmsund

1774 - 1782

Skifteprotokoll 7b – Hemnes, Hesby, Karmsund

1782 - 1788

Skifteprotokoll 8a – Hemnes, Hesby, Karmsund

1788 - 1791

Skifteprotokoll 8b – Hemnes, Hesby, Karmsund

1791 - 1795

Skifteprotokoll 12

1786 - 1800

register

Skifteprotokoll 13

1797 - 1798

register

Skifteprotokoll 15

1798 - 1807

Skifteprotokoll 16

1807 - 1810

Skifteprotokoll 17a

1810 - 1813

register

Skifteprotokoll 17b

1813 - 1817

register

Skifteprotokoll 18

1817 - 1822

register

Skifteprotokoll 19

1822 - 1827

register

Skifteprotokoll 20a

1827 - 1831

register

Skifteprotokoll 20b

1831 - 1837

Skifteprotokoll 21

1837 - 1845

register

Skifteprotokoll 22a

1845 - 1849

register

Skifteprotokoll 22b

1849 - 1854

register

Skifteprotokoll 23

1854 - 1861

register

Skifteprotokoll 24

1861 - 1870

register

Skifteprotokoll 25

1870 - 1876

register

Skifteprotokoll D 26 (SAST/A-100055/001/IV/IVD/L0026)

1876 - 1881

register

Skifteprotokoll D 27 (SAST/A-100055/001/IV/IVD/L0027)

1881 - 1885

register

Skifteprotokoll D 28 (SAST/A-100055/001/IV/IVD/L0028)

1885 - 1893

register

Skifteprotokoll D 29 (SAST/A-100055/001/IV/IVD/L0029)

1893 - 1897

Skifteprotokoll D 30 (SAST/A-100055/001/IV/IVD/L0030)

1897 - 1899

register

Skifteregistreringsprotokoll E 1 (SAST/A-100055/001/IV/IVE/L0001) – Jelsa

1846 - 1848

Skifteregistreringsprotokoll E 2 (SAST/A-100055/001/IV/IVE/L0002) – Jelsa

1848 - 1856

Skifteregistreringsprotokoll E 3 (SAST/A-100055/001/IV/IVE/L0003) – Årdal

1846 - 1853

Skifteregistreringsprotokoll E 4 (SAST/A-100055/001/IV/IVE/L0004) – Suldal

1851 - 1877

Skifteregistreringsprotokoll E 5 (SAST/A-100055/001/IV/IVE/L0005) – Sauda

1852 - 1874

Skifteregistreringsprotokoll E 6 (SAST/A-100055/001/IV/IVE/L0006) – Nedstrand

1854 - 1859

Skifteforhandlingsprotokoll F 1 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0001)

1844 - 1862

Skifteforhandlingsprotokoll F 2 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0002)

1861 - 1874

Skifteforhandlingsprotokoll F 3 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0003)

1874 - 1881

Skifteforhandlingsprotokoll F 4 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0004)

1880 - 1885

Skifteforhandlingsprotokoll F 5 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0005)

1885 - 1892

Skifteforhandlingsprotokoll F 6 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0006)

1892 - 1897

Skifteforhandlingsprotokoll F 7 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0007)

1852 - 1870

Skifteforhandlingsprotokoll F 8 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0008)

1870 - 1879

Skifteforhandlingsprotokoll F 9 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0009)

1879 - 1884

Skifteforhandlingsprotokoll F 10 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0010) – Strand, Finnøy

1856 - 1883

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 11 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0011) – Strand, Finnøy

1883 - 1902

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 12a (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0012a) – Høle, Rennesøy

1847 - 1880

Skifteforhandlingsprotokoll F 12b (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0012b) – Høle, Rennesøy

1847 - 1880

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 13 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0013) – Høle, Rennesøy

1880 - 1902

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 14 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0014)

1902 - 1910

Skifteforhandlingsprotokoll F 15 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0015)

1910 - 1928

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 16 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0016)

1906 - 1915

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 17 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0017)

1915 - 1923

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 18 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0018)

1923 - 1928

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 19 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0019)

1928 - 1931

Skifteforhandlingsprotokoll F 20 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0020)

1931 - 1933

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 21 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0021)

1933 - 1936

register

Skifteforhandlingsprotokoll F 22 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0022)

1936 - 1939

Skifteforhandlingsprotokoll F 23 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0023)

1939 - 1944

Skifteforhandlingsprotokoll F 24 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0024)

1944 - 1949

Skifteforhandlingsprotokoll F 25 (SAST/A-100055/001/IV/IVF/L0025)

1950 - 1961

Skifteutlodningsprotokoll G 1 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0001)

1899 - 1903

register

Skifteutlodningsprotokoll G 2 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0002)

1903 - 1907

register

Skifteutlodningsprotokoll G 3 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0003)

1907 - 1912

register

Skifteutlodningsprotokoll G 4 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0004)

1912 - 1918

register

Skifteutlodningsprotokoll G 5 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0005)

1918 - 1924

register

Skifteutlodningsprotokoll G 6 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0006)

1924 - 1929

register

Skifteutlodningsprotokoll G 7 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0007)

1929 - 1933

register

Skifteutlodningsprotokoll G 8 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0008)

1933 - 1939

register

Skifteutlodningsprotokoll G 9 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0009)

1939 - 1942

register

Skifteutlodningsprotokoll G 10 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0010)

1942 - 1947

register

Skifteutlodningsprotokoll G 11 (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0011)

1947 - 1952

register

Skifteutlodningsprotokoll G 12a (SAST/A-100055/001/IV/IVG/L0012a)

1952 - 1960

Annen skifteprotokoll 2A – Karmsund, Hesby

1724 - 1755

register

Annen skifteprotokoll 3A – Karmsund, Hesby

1756 - 1782

register

Annen skifteprotokoll 4A

1731 - 1754

register

Annen skifteprotokoll 4B

1740 - 1754

register

Annen skifteprotokoll 4C

1757 - 1766

register

Annen skifteprotokoll 3-4

1798 - 1810

register

Dødsfallsprotokoll A 1a (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0001a)

1884 - 1892

Dødsfallsprotokoll A 1b (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0001b)

1893 - 1903

Dødsfallsprotokoll A 2 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0002)

1904 - 1912

Dødsfallsprotokoll A 3 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0003)

1913 - 1919

Dødsfallsprotokoll A 4 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0004)

1920 - 1929

Dødsfallsprotokoll A 5 (SAST/A-100055/001/IV/IVA/L0005)

1930 - 1950