Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 4 kilder:Rogaland

Sand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/C/L0001)

1882 - 1918

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/Gga/L0001)

1919 - 1942

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/Gga/L0002)

13.01.1943 - 02.11.1961

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100415/Gga/L0003)

17.11.1961 - 07.12.1964

register