Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 4 kilder:Rogaland

Sauda lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gga/L0001)

1900 - 1923

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gga/L0002)

1924 - 1931

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gja/L0004)

1875 - 1880

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100177/Gja/L0007)

1886 - 1911