Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 7 kilder:Rogaland

Skjold lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0001)

1887 - 1900

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0002)

1900 - 1912

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0003)

1912 - 1922

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0004)

1922 - 1934

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0005)

1934 - 1946

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0006)

1946 - 1956

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100182/Gga/L0007)

1956 - 1965

register