Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 1 kilder:Rogaland

Sola lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100126/Gga/L0002)

1969 - 1972

register