Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 37 kilder:Rogaland

Stavanger byfogd

Skifteprotokoll BB 7B

1783 - 1793

register

Skifteprotokoll BB 8B

1793 - 1810

register

Skifteprotokoll BB 9B

1810 - 1834

register

Skifteprotokoll BB 10B

1834 - 1849

register

Skifteprotokoll BB 11B

1849 - 1858

register

Skifteprotokoll BB 1

1680 - 1686

register

Skifteprotokoll BB 2

1690 - 1694

register

Skifteprotokoll BB 3

1695 - 1707

register

Skifteprotokoll BB 5

1769 - 1791

register

Skifteprotokoll BB 6

1782 - 1783

register

Skifteprotokoll BB 7A

1783 - 1793

Skifteprotokoll BB 8A

1793 - 1810

Skifteprotokoll BB 9A

1810 - 1834

Skifteprotokoll BB 10A

1834 - 1849

Skifteprotokoll BB 11A

1849 - 1858

Skifteprotokoll BB 12

1858 - 1865

register

Skifteprotokoll BB 13

1865 - 1869

register

Skifteregistreringsprotokoll BA 1 (SAST/A-101408/001/5/50/503BA/L0001)

1837 - 1846

Skifteregistreringsprotokoll BA 2 (SAST/A-101408/001/5/50/503BA/L0002)

1846 - 1864

Skifteregistreringsprotokoll BA 3 (SAST/A-101408/001/5/50/503BA/L0003)

1864 - 1882

Skifteforhandlingsprotokoll BB 14 (SAST/A-101408/001/5/50/503BB/L0014)

1869 - 1873

Skifteforhandlingsprotokoll BB 15 (SAST/A-101408/001/5/50/503BB/L0015)

1873 - 1879

Skifteforhandlingsprotokoll BB 16 (SAST/A-101408/001/5/50/503BB/L0016)

1879 - 1883

Skifteforhandlingsprotokoll BB 17 (SAST/A-101408/001/5/50/503BB/L0017)

1883 - 1889

Skifteutlodningsprotokoll BD 1 (SAST/A-101408/001/5/50/503BD/L0001)

1869 - 1871

Skifteutlodningsprotokoll BD 2 (SAST/A-101408/001/5/50/503BD/L0002)

1871 - 1878

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 3 (SAST/A-101408/001/5/50/503BD/L0003)

1878 - 1885

register

Skifteutlodningsprotokoll BD 4 (SAST/A-101408/001/5/50/503BD/L0004)

1967 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll B 1 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0001)

1833 - 1863

Dødsfallsprotokoll B 2 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0002)

1863 - 1877

Dødsfallsprotokoll B 3 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0003)

1877 - 1885

Dødsfallsprotokoll B 4 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0004)

1967 - 1968

register

Dødsfallsprotokoll B 5 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0005)

1968 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll B 6 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0006)

1969 - 1970

register

Dødsfallsprotokoll B 7 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0007)

1970 - 1971

register

Dødsfallsprotokoll B 8 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0008)

1971 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll B 9 (SAST/A-101408/001/5/52/52B/L0009)

1972 - 1972

register