Skannet skiftemateriale

Utvalget ditt inneholder 11 kilder:Rogaland

Strand og Forsand lensmannskontor

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0001)

1865 - 1886

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0002)

1886 - 1932

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0003)

1920 - 1963

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0004)

1933 - 1943

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0005)

1944 - 1955

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0006)

1955 - 1963

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0007)

1963 - 1966

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0008)

1966 - 1969

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0009)

1969 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0010)

1972 - 1972

register

Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100451/Gga/L0011)

1973 - 1976

register